OVER ONS

Stichting Attiek wil bijdragen aan de kwaliteit en beleving van architectuur, stedenbouw, groen en ruimte in Leeuwarden. Met dat doel organiseert Attiek een programma van onder meer lezingen, discussies en excursies, gerelateerd aan ruimtelijke onderwerpen die verband houden met de Leeuwarder actualiteit.


Attiek is in 1991 ontstaan als informele werkgroep, op initiatief van onder anderen Jean Jacques Maouche (1953-2020), toenmalig leidinggevende aan creatief centrum De Blauwe Stoep, later Parnas. Met lezingen en discussies wilde hij het grote publiek interesseren voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijke vormgeving. Zijn vrouw, beeldend kunstenaar Hanneke Roelofsen, ontwierp het Attiek-logo, een gestileerde versie van de attiek die het gebouw van De Blauwe Stoep bekroonde.

Met ingang van 2011 veranderde de bezetting van Attiek en werd nauw samengewerkt met ARK Fryslân, de stichting die dat jaar werd opgericht als architectuurcentrum voor de hele provincie. In 2013 won Attiek de Margaretha de Heerprijs, een door de gemeente Leeuwarden in 1998 ingestelde vierjaarlijkse kunstprijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van ruim €2.000. Op 1 januari 2020 ging Attiek samen met ARK Fryslân, dat al vanaf 2015 niet langer door de provincie werd ondersteund. De naam ARK Fryslân werd daarbij opgeheven en de stichtingsvorm en middelen van ARK gingen over op Attiek.


Programma-activiteiten van Attiek worden georganiseerd door de leden van het bestuur, vaak in samenwerking met externe deskundigen. De bestuursleden werken uitsluitend op basis van vrijwilligheid.

ONS TEAM

  • LinkedIn
MAARTJE
BERENSCHOT 
Bestuurslid
Architect en docent
TIM
BRILL
Bestuurslid - Voorzitter
Architect
MARGARETHA
CATS
Bestuurslid
Architectuurliefhebber
BART
CILISSEN
  • LinkedIn
Bestuurslid - Penningmeester
Architect
LOES
DE VRIES
Bestuurslid-Secretaris
Architectuurhistoricus
MEINDERT
SCHROOR
Bestuurslid
Sociaal-geograaf en historicus
SYTZE
VAN DER WAL
Bestuurslid
Architect
DAVE
WENDT
Bestuurslid
Architectuurliefhebber en auteur
KLAAS
ZWART
Bestuurslid
Overheidsmanager en jurist